Kalenderteman

Kalenderteman

Nyår (nyår)

Vinter (Vecka 1-9 eller 48-52)

Vår ( (Vecka 9-22)

Påsk (Påsk)

Midsommar (Midsommar)

Sommar (Vecka 22-35)

Semester (Helar året, men det skall vara semester)

Höst (Vecka 35-48