Vecka 26 ”Politik”

Jag har haft en och annan fundering, men kom fram till att det skulle bli en bild av konsekvenser av politiska beslut.

 

I det hus i mitten på bilden finns ett äldreboende, innan det hus som ligger till höger byggdes fanns där en liten och tämligen risig park, men ändå.

Där kunde åldringar sitta en stund utomhus, se på folk som gick förbi, och umgås, som ni ser så står där ett hus istället för en lite park.
Om jag skulle ta en bild ca 180 grader åt andra hållet, så låg där en skola en gång i tiden, nu ligger där ett äldreboende.
Till vänster om det boendet fanns en öppen grön yta som man kunde ha gjort till en liten park för de boende, men där står två nya hus.